Știre: Dezbateri cu studenții de la Timișoara și Cluj

În lunile noiembrie și decembrie 2022, am reluat dezbaterile cu studenții din cele două centre universitare, Timișoara și Cluj-Napoca. Am organizat împreună cu universitățile 4 dezbateri, la USAMV Timișoara și UBB Facultatea de știința ingineria mediului. Ne-am întâlnit în total cu 142 de studenți.

Am discutat cu ei despre posibile soluții și cum se pot implica în aplicarea lor. De asemenea, am adus în discuție concluziile grupurilor de lucru din cadrul proiectului și rezultatele obținute. La dezbateri au participat Asist. Drd. Alex Moza (USAMVB Timișoara), Lector Dr. Eliana Sevianu (UBB Cluj-Napoca) și Alexandru Bulacu, Președinte SRS.

Sugestiile lor au fost introduse în documentele finale.