Despre proiect

Actualizare: proiectul s-a încheiat în 15.12.2022.

Numărul foarte mare de animale domestice hoinare, cu sau fără stăpân, în special câini și pisici, este o problemă serioasă și complexă cu care România se confruntă de ani buni.

Proiectul ”Animalele domestice hoinare și fără stăpân în România. Definirea problemei sociale și de mediu printr-o abordare participativă și inovare socială” construiește un cadru de dezbatere și implicare civică a tuturor factorilor interesați, pentru ajungerea la un acord cu privire la starea de fapt a problemei, la cauzele ei și efectele prezenței acestor animale asupra mediului social și natural.

Definirea corectă a problemei și ajungerea la un pact social pot genera soluții viabile pe termen lung de reducere a numărului animalelor hoinare și a efectelor lor negative, dar și pentru creșterea preocupării umane în ceea ce privește bunăstarea animalelor hoinare. Cheia este o abordare multidisciplinară și participativă de dezbatere a subiectului prin stabilirea de 3 grupuri de lucru tematice și a unei platforme online, care să abordeze cele trei perspective ale problemei: cea socială, de mediu și de bunăstare animală. Dezbaterea publică, campania de advocacy și implicarea civică, prin metode inovative vor adăuga plus valoare rezultatelor obținute.

Parteneri:

Proiectul este derulat de ”Societatea Română de Sălbăticie”, în parteneriat cu ”Federația Coaliția Natura 2000 România”, și ”Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov”.

Societatea Romana de Salbaticie

SRS a fost înființată în 2016, și are ca scop conservarea, promovarea și recunoașterea zonelor de sălbăticie din România ca parte integrantă a dezvoltării societății românești, care respectă echilibrul dintre principiile de mediu, sociale și economice, și alte activități specifice de protecție a mediului și/ sau naturii.
www.srswild.ro

Coalitia Natura 2000

Activă din 2003, printr-un parteneriat al organizațiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, Federația actionează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România.
www.natura2000.ro

Asociați pentru Parteneriat Comunitar Brașov

Fondată în 2006, prin preluarea activității Biroului de Consiliere pentru Cetățeni Brașov și a Programului DIALOG de la Asociația Pro Democrația Club Brașov, este o organizație neguvernamentală, nepartizană, care are ca scop încurajarea și sprijinirea inițiativelor menite să asigure dezvoltarea durabilă a comunității, cu respectul datorat individului, demnității sale și realizarea coeziunii sociale la nivelul comunității.
www.bccbrasov.ro

Finanțatori:

Proiectul beneficiază de o finanțare în valoare de 133.962,88 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund Romania sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro și @acfromania.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.