Rezultate

  1. ‘Animalele Domestice Hoinare cu și Fără Stăpân’: Recomandări pentru o abordare mai sistematică și mai strategică
  2. Toolkituri pentru informare: Informații despre animale hoinare. Informații despre implicare civică. Vă rugăm să ne acordați 5 minute pentru un scurt chestionar legat de aceste instrumente: https://forms.gle/Su36SxNtmeqpw4Lz7
  3. Bibliotecă cu studii de caz și cercetări pe teme relevante, la nivel național și internațional. Secțiune actualizată regulat.
  4. Analiză legislativă: Cadrul legislativ național și european privind animalele domestice hoinare și fără stăpân în România
  5. Studiu de percepție privind animalele domestice hoinare și fără stăpân în România.
  6. Rezultate informații cerute de la instituții publice, în baza legii 544. Centralizator răspunsuri poate fi pus la dispoziție la cerere: office@srswild.ro
  7. Dezbatere concluzii grupuri de lucru.
  8. Emisiuni Radio Romania Cultural: septembrie-noiembrie 2022