Termeni şi condiţii

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiţii de utilizare. Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizand Site-ul, acceptaţi aceste clauze și luați la cunoștință prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări la aceste Condiții de Utilizare ale prezentului Site, vă rugăm să îl părăsiți.

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât tractoaredepadure.ro. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. Site-ul animalehoinare.ro nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri.

Depunem toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea nu suntem și nu vom fi legal responsabili sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest Site.

Cookies

Site-ul utilizează cookies, conform condițiilor descrise în pagina Despre cookies, ce sunt și cum funcționează.

Politica de Protecție a datelor

ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ŞI VA ESTE PREZENTAT “CA ATARE” FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANŢIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICIT. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ne asumăm obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Scopul colectării datelor este: oferirea de produse şi/sau servicii de către tractoaredepadure.ro către dumneavoastră; soluţionarea întrebărilor, solicitărilor, propunerilor şi sugestiilor dumneavoastră; procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră; emiterea documentelor de facturare; alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Trebuie sa aveti in vedere ca orice persoană fizică are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fară nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct; persoanele juridice nu fac obiectul Legii nr. 677/2001.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice se prevede obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele acestea, dar refuzul dvs. determină încetarea imediată a relațiilor pe care le-am stabilit. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate doar oficiilor sau instituțiilor pentru care doriți să aveți protecția. Beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact@animalehoinare.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) poate fi consultat aici.